Martinovy Marnosti

Martinovy Marnosti


Marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění?
Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo.
(biblická kniha Kazatel)

středa 19. května 2010

Jak a co učím? (Církev v prvních třech staletích)

Před časem jsem měl pro studenty přednášku a seminář v rámci Dějin křesťanství. Bylo to na téma Církev v prvních třech staletích. Je to moje oblíbené téma, i když se badatelsky věnuji spíš moderním českým církevním dějinám. Téma by vydalo nepochybně na celý semestr, ale já to musel vměstnat do dvou dvouhodinovek.

Říkal jsem si, že bych zde na blogu mohl nechat trochu nahlédnout do "pedagogické kuchyně". Třeba by to někoho zajímalo.

Literatury je celá řada, zde jsou jen některé zajímavé tituly:
V přednášce jsem vycházel v podstatě z textů, které jsem kdysi začal psát do časopisu Getsemany jako seriál kapitol z církevních dějin, rozdělený podle jednotlivých staletí (došel jsem pouze do 9. století, pak jsem měl jiné starosti a zatím jsem ještě nezačal s pokračováním).

Církev právě zrozená (1. století). Getsemany 2006, č. 1, s. 13-15.

Církev vstupuje na scénu dějin (2. století). Getsemany 2006, č. 2, s.39-43.

Církev v nábožensky pluralitním světě (3. století). Getsemany 2006, č. 3, s. 63-67.


Připojuji i odkaz na navazující 4.století, kdy došlo k obratu ve vztahu ke křesťanství, přestože to již bylo tématem další přednášky mého kolegy.

Od pronásledované ke státní církvi (4. století). Getsemany 2006, č. 4, s. 87-91.


V semináři byl vyhrazený prostor pro diskusi nad textem přednášky a pro práci s texty.

Četli jsme si a komentovali podle mne velmi zajímavý text DIDACHÉ čili Učení Páně skrze Dvanáct apoštolů národům (text zhruba z doby kolem roku 100).

Odkaz na text Didaché podle staršího překladu katolické provenience.

Odkaz na text Didaché podle překladu pravoslavné provenience.

Já mám nejraději překlad podle vydání Spisu apoštolských otců (vydalo nakladatelství Kalich už ve třech vydáních), ale ten jsem na webu nenašel.

Především se soustředím na druhou část textu (od 7. kapitoly), kde jsou popsány zvyklosti konkrétního křesťanského společenství z přelomu 1. a 2. století.


Když vyjde čas, tak si čteme a komentujeme list Plinia Mladšího císaři Trajánovi ohledně vyšetřování a postupu vůči křesťanům z počátku 2. století.
Velmi zajímavý a složitý fenomén, tzv. gnózi, ve stručnosti představuji v kontrastu s některými prvky křesťanského učení na tomto obrázkovém schématu (přestože jsem si vědom zjednodušení). Tři dvojice obrázků, vždy první zobrazuje gnostickou představu, druhý křesťanskou.
Pro orientaci geografickou považuji za vhodné náseldující mapky.


No a spíš jen pro jednoduchou orientaci ještě přidávám pár stran poznámek, které mi k výuce sloužily dřív a snad i dnes mohou nabídnou rychlou orientaci v některých základních pojmech a jménech.1 komentář:

  1. děkuji za prima přednášku... :-) zajímavé vidět takhle pod pokličku...

    OdpovědětVymazat