Martinovy Marnosti

Martinovy Marnosti


Marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění?
Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo.
(biblická kniha Kazatel)

středa 10. srpna 2011

Ondra v roli Ježíše

Malý Ondra má rád gesta i silná slova. "Jestli mi nekoupíš pohár /zmrzlinový/, tak Tě opustím," zkoušel mě třeba nedávno na dovolené vydírat a pomalu se vydal k východu. /Na takové vydírání jsem samozřejmě nepřistoupil./

Poslední červencovou neděli jsme trávili s milým společenstvím pár dní mimo Prahu. Bylo to fajn. Teprve po nedělní bohoslužbě jsem se dozvěděl, že při dramatizaci biblického příběhu (o zázračném nasycení zástupů pouze pěti chleby a dvěma rybami, Matoušovo evangelium 14. kapitola, verše 13-21) připadla nejmenšímu Ondrovi role Ježíše.

Musel jsem se smát, když jsem viděl, jak si tuto (autoritativní) roli užíval.

Ondra v roli Ježíše dává příkaz svým učedníkům, kteří jej žádají, aby propustil zástupy, ať si mohou nakoupit jídlo: "Vy jim dejte najíst!"

Žádné komentáře:

Okomentovat