Martinovy Marnosti

Martinovy Marnosti


Marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění?
Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo.
(biblická kniha Kazatel)

středa 18. července 2012

Jak Martin poznal Filadelfii

S klukama jsme byli přítomni na večerní modlitbě, kde se četla první kapitola ze závěrečné biblické knihy, z knihy Zjevení Janova. Mimo jiné se četlo: "...V den Páně jsem se ocitl v Duchu a uslyšel jsem za sebou mocný hlas jako zvuk polnice, který říkal: 'Co vidíš, napiš do svitku a pošli sedmi sborům: Do Efezu, do Smyrny, do Pergama, do Thyatir, do Sard, do Filadelfie a do Laodiceje.'..." (Zj 1, 10-11).

V tu chvíli se Martinův unavený obličej rozzářil, usmál se, naklonil se ke mně a zašeptal: "Filadelfie, to znám, tam je Jágr!"

Taky jsem se usmál a pošeptal mu, že je šikovný, když takhle pozorně poslouchá, ale že se jedná o jiné město.

1 komentář: