Martinovy Marnosti

Martinovy Marnosti


Marnost nad marnost, všechno je marnost. K čemu je člověku všechno to pachtění?
Spisování mnoha knih nebere konce a mnohé hloubání unaví tělo.
(biblická kniha Kazatel)

pátek 16. října 2015

Kým je pro Tebe Ježíš?Říkám si, jak je dobré věnovat se dětem a jsem mile překvapen, jak brzy mi to vracejí. Jednoho dne bylo staršímu synovi špatně (zatím jeho jediná absence ve škole) a mně taky. Když jsem se chystal do školy pro oběd, stěžoval jsem si, že bych si ještě potřeboval připravit zamyšlení na kurz Alfa na téma "Kdo je Ježíš?", který jsem měl mít večer. Tak jsme se dohodli, že zatímco já dojdu pro oběd, on mi na papír napíše, kdo je pro něj Ježíš. Skutečně to udělal a sám jsem byl jeho vyjádřeními překvapen. Během jídla mi pak vysvětlil, jak své vyjádření myslel, tedy proč volil uvedená slova. Díky němu jsem měl část zamyšlení hotovou. Pro zajímavost sem vkládám jeho text a poznámky z našeho rozhovoru nad jednotlivými výrazyy, které jsem chtěl od něho vysvětlit (čísla jsem do textu pro přehlednost vložil já):

Kým je pro Tebe Ježíš ?

Po návratu s obědem mě čekal papírek s tímto nápisem:
„Ježíš je pro mě pán života (1) a zachránce země (2), chytrý člověk (3). Zázračný muž (4). Nikdy nepoužíval meč ale chytrost (5). A hodný otec národů (6).“
Napsal MV, 5. třída,  syn MV (učitele), 1.10.2015.

Zde je stručné vysvětlení použitých výrazů:

1) Pán života, protože zachránil/vzkřísil Lazara, svého dobrého přítele. Nikomu život nevzal a ani nikomu neublížil, i když ho chtěli zabít a vydírali ho.

2) Zachránce země, protože zachránil svět tím, že umřel.

3) Chytrý člověk, protože byl moudrý a přikázání vysvětloval v podobenstvích (dokonce i farizejům, kteří ho nenáviděli). /Taky jsem zkoušel mluvit v podobenstvích a není to vůbec lehké (jednalo se o vysvětlení různých skupin spolužáků ve třídě pomocí různých koláčů s příchutí, byl tehdy nezařazený a sám sebe proto přirovnal ke koláči s různými příchutěmi)./

4) Zázračný muž, protože umí (ne uměl, ale stále umí) dělat divy. Např. očistit lidi od zlých duchů nebo zloby a od myšlenek na zlé věci (např. krádeže a vraždy).

5) Nikdy nepoužíval meč ale chytrost. Nikdy nikomu neublížil, ani nikoho nezranil. Ani na Petra se nezlobil, když ho zradil.
//připomněl jsem mu scénu z bible, kdy si Ježíš z provazů upletl bič a vyhnal z chrámu „prodavače dobytka, ovcí a holubů i směnárníky“//
Když se výjimečně rozzlobil, tak to bylo jen kvůli znesvěcení Boha (jeho otce), ale ani tak nikoho nezabil ani nezranil
K té „chytrosti“: Nebyl hlupák. Kdyby byl hlupák, tak by jinak naložil se svojí mocí, kterou měl od Boha. Např. by si silou podmanil celý svět.

6) Protože jeho Otec byl skutečným otcem celého světa, který všechno stvořil, jako Adama a Evu.

A jak Ježíš vypadal?

Jak Ježíš vypadal, to ani nevíme a je to jedno. Klidně mohl mít nos jako bambuli a být plešatý. Na tom, co jsem o něm prohlásil výše by to nic neměnilo.

Žádné komentáře:

Okomentovat